loading
  • تهران - سعادت آباد - خیابان 29 - پلاک 23 کدپستی 41 66 81 98 19
  • 80 68 68 88 [021]
  • 60 67 68 88 [021]
  • info@omran-maroon.com
  • شماره ثبت: 25 25 16

    شناسه ملی: 467 51 20 10 10

    کد اقتصادی: 71 85 57 51 11 41

پروژه های آبی

company logo احداث تونل سرريز سد راغون

در حال اجرا

سد راغون در کشور تاجیکستان واقع شده است. پروژه فوق قسمتی از پروژه سد و نیروگاه راغون است که بلندترین سد دنیا (ارتفاع 335 متر) تاکنون می باشد. این پروژه شامل اجرای تونل به طول 1655 متر با قطر تمام شده 17 متر با روش اجرای خاص حفاری و دارای شفت قائم نیز می باشد ...

company logo احداث سد مخزنی کانی سیب و تأسیسات وابسته

در حال اجرا

پروژه شامل سه زیر مجموعه احداث سد مخزنی کانی سیب با هسته رسی مرکزی به ارتفاع 52/5 متر و طول تاج 795 متر ، بند بتنی انحرافی به ارتفاع4/5 متر و طول 100 متر، کانال آب آور بادین آباد به طول 6 کیلومتر  و جاده های دسترسی مربوطه می باشد. سد کانی سیب از جنس خاکی با هسته رسی ...

company logo احداث تونل انحراف و سد مخزنی بالارود

در حال اجرا

این سد با هدف کنترل سیلاب های پر حجم و مخرب رودخانه بالارود و همچنین تأمین آب 12،600 هکتار از اراضی پایین دست سد احداث می گردد. پروژه تونل انحراف و سد مخزنی بالارود در استان خوزستان و بر روی رودخانه بالارود در فاصله 27 کیلومتری شمال شهرستان اندیمشک می باشد ...

company logo احداث سد مخزنی احمدبيگلو و تأسيسات وابسته

در حال اجرا

اين سد در استان اردبیل واقع گردیده و دارای مشخصه سد خاكی با هسته رسی قائم به ارتفاع 57 متر از بستر رودخانه بوده و طول تاج سد آن 528 متر، به عرض 10 متر می باشد. سرريز سد از نوع آزاد و طول تاج آن 25 متر می باشد و دارای يك تونل انحراف به قطر 4/5 متر و به طول 400 متر ...

company logo احداث کانال انتقال آب به مخزن سد ابیورد (اسپیان)

در حال اجرا

هدف اصلی از انجام این پروژه مهار و جلوگیری از خسارت سیلاب به اراضی کشاورزی ناشی از بالا آمدن سطح آب رودخانه (احداث سد انحرافی ابیورد) و انتقال آب از محل سد انحرافی به حوزه شور کال و مخزن سد ابیورد (احداث تونل و کانال انتقال آب) به منظور تامین قسمتی از آب شرب ...

company logo احداث بدنه و سازه های جانبی سد تازه کند

در حال اجرا

سد مخزنی تازه کند در شمال استان اردبیل واقع شده است. هدف از انجام پروژه استفاده از پتانسیل سیلاب های نابهنگام فصلی رودخانه سمبورچای و سرشاخه های آن، بهبود آبیاری اراضی آبی موجود در سطح 507 هکتار به میزان 6,3 میلیون متر مکعب، تامین آب مورد نیاز صنعت  به میزان ...