loading
  • تهران - سعادت آباد - خیابان 29 - پلاک 23 کدپستی 41 66 81 98 19
  • 80 68 68 88 [021]
  • 60 67 68 88 [021]
  • info@omran-maroon.com
  • شماره ثبت: 25 25 16

    شناسه ملی: 467 51 20 10 10

    کد اقتصادی: 71 85 57 51 11 41

company logo احداث تونل سرريز سد راغون
پیشرفت فیزیکی 95%
تصویر ماهواره ای محل اجرای پروژه  
محدوده جغرافیایی کشور تاجیکستان - ناحیه های تابع جمهوری - شهر راغون
هدف (های) اجرا کنترل حجم آب ذخیره سد و سر ریز آن

سد راغون در کشور تاجیکستان و در نزديكي شهر راغون واقع شده است.

این قرارداد شامل احداث تونل و سرريز سد راغون و تجهيزات هيدرومكانيک مربوطه می باشد.

پروژه فوق قسمتی از پروژه سد و نیروگاه راغون است که بلندترین سد دنیا (ارتفاع ۳۳۵ متر) تاکنون می باشد. این پروژه شامل اجرای تونل به طول ۱,۶۵۵ متر با قطر تمام شده ۱۷ متر با روش اجرای خاص حفاری و دارای شفت قائم نیز می باشد.

تصاویر مرتبط