loading
  • تهران - سعادت آباد - خیابان 29 - پلاک 23 کدپستی 41 66 81 98 19
  • 80 68 68 88 [021]
  • 60 67 68 88 [021]
  • info@omran-maroon.com
  • شماره ثبت: 25 25 16

    شناسه ملی: 467 51 20 10 10

    کد اقتصادی: 71 85 57 51 11 41

برخی از پروژه های جاری
company logo ساختمان آموزش، پارکینگ طبقاتی سیرجان

احداث ساختمان آموزش، پارکینگ طبقاتی سیرجان

company logo ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی

ساختمان مرجع دریایی بندر ابوموسی

company logo ساختمان ICT بندر شهید رجایی

احداث ساختمان ICT بندر شهید رجایی

برخی از پروژه های پایان یافته
company logo برج کنترل ترافیک بندرعباس

احداث برج کنترل ترافیک دریایی شهیدرجایی بندر عباس

company logo سد و نيروگاه سنگ توده

احداث سد و نيروگاه سنگ توده 2 در كشور تاجيكستان

company logo فنس کشی سد تازه کند

احداث فنس کشی دور مخزن سد تازه کند